Dofinansowanie CSiR

Fundusze Europejskie

Beneficjentem projektu jest spółka RyterSKI Sp Z O.O,
Czerwiński Bogusław, 
Handzel Beata, 
 
33-343 Rytro, Rytro 302, która realizuje projekt 
pt. 

„Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Ośrodku Rekreacyjnym Ryterski Raj ”. 

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Rytro oraz poszerzenie oferty Ośrodka Rekreacyjnego Ryterski Raj. Pozytywnie wpłynie on na rozwój różnorodnych form aktywnego spędzania czasu i wypoczynku przez wszystkie grupy wiekowe mieszkańców oraz turystów przebywających na tym terenie, a także zapewni możliwość wspólnego spędzania czasu z rodziną. Realizacja projektu będzie także pozytywnie oddziaływać na wizerunek całego subregionu, wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców, zwiększenie poziomu zatrudnienia, ożywienie lokalnej działalności gospodarczej,  przeciwdziałanie niekorzystnym przemianom demograficznym i społecznym, zmniejszenie odpływu osób młodych i wykształconych oraz przedsiębiorców z regionu.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Rytro, jak również turyści.

Przedmiotem projektu jest budowa kompleksu turystyczno-rekreacyjnego wraz  z towarzyszącymi obiektami małej architektury i elementami infrastruktury technicznej.

Numer projektu: RPMP.06.03.01-12-0079/18

Koszty całkowite: 2 090 388, 22 zł.
Dofinansowanie: 1 107 733, 29 zł.

Rozpoczęcie realizacji projektu:  16 października 2018r.

Zakończenie realizacji projektu:  30 października 2019r.

Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Prawa zastrzeżone ©2023, Ryterski. Projekt i administracja: pawgaw.pl.