Półkolonia letnia 2023

Start date:
End date:
cena od
625 zł

Dziesiąty rok jesteśmy z Wami na Półkolonii letniej!

Sport to zdrowie! Szczególnie w czasie wakacji na półkolonii letniej!

Przygotowaliśmy dla każdego uczestnika masę ekscytujących doświadczeń, przygód oraz eksperymentów, dzięki którym Półkolonie Letnie RyterSKI na długo pozostaną w pamięci Twojego dziecka!
Każdego dnia na dzieci będą czekać niezliczone przygody. Spędzimy mnóstwo czasu na
świeżym powietrzu. Będziemy odkrywać zakamarki pobliskich lasów i parku krajobrazowego.
Poszukamy tropów zwierząt, tych małych i tych dużych. Poznamy przyrodę i odkryjemy
jej sekrety. Spotkamy wielu ciekawych ludzi, zasmakujemy survivalu. Odkryjemy w sobie podróżnika i sportowca.
Wybierzemy się również w podróż pociągiem,
zrelaksujemy na basenie czy poczujemy odrobinę adrenaliny podczas zabawy z linami czy spływu pontonami.

Codziennie wybierzemy się w nowe miejsca i przy okazji będziemy eksperymentować w różnych
dziedzinach. W tym roku spędzimy jedną noc poza domem!

Na półkolonii letniej szczególnie zadbamy o bezpieczeństwo, smaczne posiłki i podział na grupy dostosowane
programem do poziomu wiekowego Uczestników!!
Zapewniamy zabawę, transport, ubezpieczenie, wyżywienie i opiekę przez 8 godzin dziennie
– od 8.00 do 16.00.

Posiadamy własne obiekty sportowe:
– 2 zewnętrzne korty tenisowe,
– boisko wielofunkcyjne,
– hale sportową,
– rolkowisko,
– boisko do siatkówki plażowej,
– plac zabaw ze ścianką wspinaczkową.

W programie półkolonii letniej:
– tenis
– rolki
– basen
– park linowy
– wycieczka pociągiem
– survival
– warsztaty kulinarne
– water slide + zabawy wodne
– piesze wycieczki
– dzień kolorów
– dyskoteka
– noc poza domem
– ognisko z pieczeniem kiełbasek
– gry zespołowe i integracyjne
– konkursy i zawody z ciekawymi nagrodami

TERMINY/KOSZT PROMOCYJNY

26-30.06.2023 / 625 zł

3-14.07.2023 / 1250 zł

17-28.07.2023 /1250 zł

31.07-11.08.2023 / 1250 zł

21-25.08.2023 / 625 zł

*10% zniżki dla rodzeństwa!

Codzienne relacje w mediach społecznościowych. | Ograniczony czas z telefonem w ręce. | Podział na nieduże grupy.

WIEK: 5 – 14 LAT

Więcej informacji pod numerem telefonu: 882 807 112

10% ZNIŻKI DLA RODZEŃSTWA!


Regulamin półkolonii letnich 2023 organizowanych przez RyterSKI sp. z o.o. 33-343 Rytro 302 oraz Fundację Żyj aktywnie Królowej Jadwigi 34 33-300 Nowy Sącz

  Postanowienia ogólne.
 1. Regulamin półkolonii obowiązuje wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych, kierownika, wychowawców i kadrę pomocniczą półkolonii.
 2. Półkolonie podzielone są na pięciodniowe lub dziesięciodniowe turnusy trwające od poniedziałku do piątku.
 3. Dzieci mogą przebywać pod opieką organizatora od godz. 8:00 do godz. 16:30. Zajęcia dydaktyczno-sportowe w ramach półkolonii realizowane są od godz. 9:00 do godz. 15:30.
 4. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci od 5 do 14 roku życia.
 5. Podział na grupy odbywa się z uwzględnieniem kryterium wieku uczestników i należy wyłącznie do decyzji Organizatora półkolonii.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania danego turnusu półkolonii w przypadku zaistnienia poważnych czynników niezależnych od niego, które uniemożliwią organizację turnusu, np. stan epidemiologiczny, katastrofa i inne. Organizator poinformuje o odwołaniu turnusu drogą mailową lub/i telefoniczną najpóźniej na pięć dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem turnusu. W takim przypadku organizator zwróci całą kwotę wpłaconą na poczet odwołanego turnusu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o odwołaniu turnusu.
 7. Rezerwację miejsca na półkolonie może dokonać wyłącznie rodzic lub opiekun prawny dziecka.
 8. Warunkiem udziału dziecka w półkoloniach jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego on-line i akceptacja regulaminu. Następnie po potwierdzeniu przez Organizatora zapisu, wypełnienie i dostarczenie Karty Uczestnika do Organizatora.
 9. Wszelkie informacje dotyczące organizacji półkolonii przekazywane będą rodzicom/opiekunom prawnym drogą mailową, na adres mailowy i numer telefonu podany przy zapisie dziecka na półkolonie.

Płatności
 1. Opłata podstawowa za uczestnictwo dziecka narzucona jest i podana do publicznej informacji przez Organizatora.
 2. Od 16 maja 2023 obowiązuje cena regularna. Koszt pobytu na wszystkich  pięciodniowych turnusach wynosi 625 zł, natomiast na dziesięciodniowych turnusach wynosi 1250 zł. Warunkiem uczestnictwa w półkolonii jest wpłata zadatku w wysokości 50 % wartości ceny do 7 dni od daty zgłoszenia. Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu.

 1. Rodzeństwu przysługuje zniżka w wysokości 10% od całości opłaty. 

 1. Z uwagi na dobro uczestników i organizację pracy w grupie, nie rekomendujemy zapisywania dzieci na pojedyncze dni półkolonii. Do trwającego turnusu można dołączyć od pełnego początku tygodnia (poniedziałek). Pierwszeństwo zapisów mają uczestnicy pełnych turnusów. W przypadku zapisów na niepełny turnus opłata wynosi 200 zł za każdy dzień.

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w danym turnusie półkolonii przed jego rozpoczęciem, organizator zwróci 100% ceny zapłaconej za turnus półkolonii, jeżeli rezygnacja jest zgłoszona co najmniej siedem dni kalendarzowych przed rozpoczęciem danego turnusu bądź niewykorzystaną kwotę Organizator ulokuje na voucherze który wykorzystać będzie można przez cały sezon zimowy 2023/24.
Rezygnacja musi być dokonana w formie mailowej na adres: wypoczynekrytro@gmail.com.

Informacje szczegółowe
 1. Zajęcia odbywają się pod stałym nadzorem wychowawców, codziennie w godzinach od 9.00 do 15.30. Zbiórka i transport uczestników ustalany jest indywidualnie i rozpoczyna się codziennie o godzinie 8.00, a najpóźniej uczestnik dojeżdża do miejsca zbiórki o godz.16.30. W czasie transportu uczestnicy są pod nadzorem kadry półkolonii.

 1. Warunki zbiórki i transportu oraz ramowy harmonogram przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym kierownik wypoczynku w tygodniu poprzedzającym rozpoczynający się turnus.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie i programie zajęć.

 1. Podczas trwania turnusu Organizator zapewnia w programie jedną noc z noclegiem na terenie Ośrodka. Jeśli rodzic/opiekun nie wyrazi zgody na pozostanie uczestnika na noc zobowiązany jest odebrać go najpóźniej do godziny 16.00 osobiście z Rytra.

 1. Wypoczynek zgłoszony jest do Kuratorium Oświaty i spełnia wszelkie normy i wytyczne narzucone przez Kuratorium.
 1. Podczas półkolonii uczestnicy mają zapewnione dwa posiłki, tj. drugie śniadanie i dwudaniowy obiad, dostosowane do zgłoszonych w karcie kwalifikacyjnej diet żywieniowych dzieci.
 2. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników półkolonii w czasie zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do uczestników, a dokonanych przez innych uczestników.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW zgodnie z warunkami ubezpieczenia firmy ubezpieczającej.
 4. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałych drobnych wypadkach i urazach oraz problemach wychowawczych. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na podjęcie czynności mających na celu ratowanie zdrowia i życia dziecka w przypadku takiej konieczności oraz wezwanie Pogotowania Ratunkowego, a dopiero w drugiej kolejności o poinformowaniu rodzica/opiekuna o zaistniałej sytuacji.

Kadra półkolonii (Kierownik półkolonii, Wychowawcy, Instruktorzy, Pomoc) 1.Osobą sprawującą pieczę organizacyjną i merytoryczną jest Kierownik wypoczynku.
 1. Kadra półkolonii ma obowiązek zapoznania się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników półkolonii i niniejszym regulaminem.
 2. Kadra półkolonii ma obowiązek prowadzenia dziennika zajęć i organizowania zajęć zgodnie z harmonogramem dnia.
 3. Kadra półkolonii ma obowiązek sprawowania opieki nad uczestnikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny, a także poszanowania godności każdego uczestnika.

Rodzice/opiekunowie
 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z harmonogramem.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka od miejsca zamieszkania do miejsca zbiórki z którego dziecko przekazywane będzie pod opiekę kadry półkolonii. W razie konieczności są zobowiązani wskazać osoby upoważnione do odbioru dziecka (treść upoważnienia stanowi część karty kwalifikacyjnej).
 3. Uczestnik półkolonii może samodzielnie przybyć do miejsca zbiórki lub do miejsca organizacji półkolonii w Rytrze oraz opuścić je wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców/ opiekunów prawnych (treść oświadczenia stanowi część karty kwalifikacyjnej).
 4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są zapewnić dziecku odpowiednie ubranie, w razie niepogody obuwie na zmianę oraz zaopatrzyć dziecko w pojemnik na wodę, kremy z filtrem i na kleszcze. W przypadku pozostania dziecka na jedną noc w Ośrodku zawartą w harmonogramie rodzic/opiekun zobowiązany jest wyposażyć uczestnika w prywatne przybory toaletowe, ubranie na zmianę na noc oraz śpiwór.
 5. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych przez uczestnika, rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za wyrządzoną szkodę.

Uczestnicy
 1. Mają prawo do spokojnego, radosnego i bezpiecznego uczestniczenia we wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych podczas półkolonii.
 2. Mają prawo do wnoszenia próśb i skarg do wychowawców oraz uzyskania od nich niezbędnej pomocy.
 3. Mają obowiązek wykonywać polecenia kadry półkolonii, przestrzegać regulaminu, zasad BHP i ppoż., a w razie dostrzeżenia sytuacji stwarzającej zagrożenie dla życia i zdrowia innych, informować o tym wychowawcę lub kierownika półkolonii. Na początku półkolonii uczestnicy spisują wspólnie z wychowawcą regulamin grupy (zwany też kontraktem) i zobowiązują się do przestrzegania go.
 4. Mają obowiązek zgłaszać wychowawcy lub kierownikowi półkolonii wyjście z placówki po zakończonych zajęciach jeśli posiadają stosowną zgodę od rodziców/opiekunów.
 5. Uprasza się uczestników do zachowania szacunku do wychowawców i innych uczestników.
 6. W czasie trwania półkolonii uczestnik może używać telefonu komórkowego tylko za zgodą wychowawcy. Niedopuszczalne jest korzystanie z telefonu komórkowego podczas zajęć sportowych.

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałam/em się, przyjmuję do wiadomości i akceptuję jego treść.
CAPTCHA image

To pomaga nam zapobiegać spamowi.

Dane do wpłaty:
Fundacja Żyj aktywnie
ul. Królowej Jadwigi 34
33-300 Nowy Sącz
Nr konta: 33 2030 0045 1110 0000 0304 9870
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka + termin półkolonii

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA !!
ZAPISZ SWOJE DZIECKO JUŻ DZIŚ !!
Każde zgłoszenie będzie przez nas potwierdzone!
W odpowiedzi prześlemy również Kartę Uczestnika!

Podobne propozycje

Prawa zastrzeżone ©2023, Ryterski. Projekt i administracja: pawgaw.pl.