Ruiny zamków

Historia zamku w Rytrze

Początkowo drewniany obiekt wzniesiono w XIII w. Był strażnicą przy komorze celnej nad Popradem. Najstarszą murowaną częścią jest cylindryczna wieża z końca XIII w. Chociaż nie wiadomo komu ostatecznie przypisać wzniesienie zamku. W pierwszej połowie XIV w. budowla z pewnością była własnością królestwa.
Był tu król Władysław Łokietek, jego córka Elżbieta, Kazimierz Wielki i królowa Jadwiga. Już z przekazów z 1580 r. wiadomo, że zamek był bardzo zniszczony. W latach 70-tych XX w. prowadzone były prace archeologiczne i konserwatorskie.
Z Rytrem wiążą się również opowieści o skarbach. Jan Długosz wspomina o jego ukryciu, a podobno siostry klaryski ze Starego Sącza pokazały mu testament Piotra Wydźgi, w którym informuje o ukryciu złota w zamku. Oczywiście wielu skarbów szukało, lecz nikomu się to nie udało.

Zamek Królewski w Nowym Sączu

Datowany na lata 1350-1360, wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego w widłach dwóch rzek Dunajca i Kamienicy. Podziwiać go mogła m.in. królowa Jadwiga. W XV w. przebywał tu Jan Długosz. Zamek niestety spłonął w 1522 r., ale odbudowano go w XVI – XVII w. w stylu renesansowym. Kolejno zniszczony przez Szwedów. Ponownie odbudowany, tym razem częściowo przez władze Austriackie za czasów zaborów, który miał służyć jako biura policji. Niestety to nie koniec nieszczęsnych losów zamku, 1813r powódź podmyła zachodnie skrzydło, które osunęło się do Dunajca. 1838 r. zaadaptowano go na koszary wojskowe, a w 1846 r. rząd sprzedał zamek miastu. Do częściowej odbudowy doszło w 1905 r. Kolejno 1938 r. otwarto w nim Muzeum Ziemi Sądeckiej, lecz z uwagi wybuchu wojny uległ całkowitemu zniszczeniu do roku 1945. Finalnie w 1959 r. zrekonstruowano wg planu z XVII w.

Baszta Muszyna

Muszyna „Baszta” wybudowana na stromym zboczu nad zakolem Popradu. Datuje się jego powstanie na rok 1390. Był wówczas rezydencją starostów biskupiego „Państwa Muszyńskiego” do 1474 r., kiedy to został znacznie zniszczony.
Do jego całkowitej degradacji doszło w czasie zaborów, gdzie można znaleźć również wzmiankę o włoskich kamieniarzach budujących tunel kolejowy w Żegiestowie, wysadzając część murów w poszukiwaniu skarbów. Do czasów współczesnych zachowały się tylko fragmenty murów. W dniu dzisiejszym prowadzone są prace nad rozbudową zamku oraz przywróceniu mu dawnej świetności. Rozpoczęcie prac, planowane jest na najbliższy okres, a jego projekt można zobaczyć na stronach Muszyńskich władz oraz lokalnym roczniku.